South Barn - a Hidden Gem

Liên hệ và đặt phòng

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Để biết thêm thông tin hoặc để đặt chỗ, vui lòng gửi email tới book[email protected] hoặc điện thoại cho Rachel trên 07900 698 960.

Thủ tục đặt phòng

ĐẶT CHỖ: Có thể được giữ trong 7 ngày cho đến khi nhận được tiền đặt cọc. Vui lòng gửi email tới [email protected]

THANH TOÁN: Một khoản đặt cọc bằng một phần ba phí thuê phải được thanh toán nếu việc đặt chỗ được thực hiện hơn 8 tuần trước khi bắt đầu thuê. Số tiền còn lại phải trả 8 tuần trước khi bắt đầu cho thuê. Việc không thanh toán số dư vào hoặc trước ngày đến hạn sẽ được coi là hủy đặt phòng. Đối với các đặt phòng được thực hiện ít hơn 8 tuần trước khi bắt đầu cho thuê, tổng chi phí phải được thanh toán.

TIỀN GỬI BẢO ĐẢM: Khoản đặt cọc bảo đảm £200 được thanh toán cùng với số dư cuối cùng, 8 tuần trước kỳ nghỉ. Số tiền này sẽ được hoàn lại một tuần sau khi chìa khóa được trả lại. Chi phí mất chìa khóa, gãy vỡ hoặc bất kỳ việc dọn dẹp quá mức nào sẽ được khấu trừ vào tiền đặt cọc. bấm vào đây để tải xuống bản pdf của các điều kiện cho thuê đầy đủ